Värmlandsidrotten

Sport i Värmland!

Idrott bra för skolungdomar

Det finns ständiga diskussioner kring idrottens vara eller icke vara. Men vi vet innerst inne att motion gör oss gott och därför bör idrotten finnas kvar, eller till och med ökas på. Det som får de flesta att säga emot är att variationen på idrotten inte är den bästa och att det är ganska könsinriktat. Det bästa vore om könsrollerna skippades helt och att alla fick testa på vad de ville. Det som skulle göra idrotten ännu mer effektiv är om näringslära också skulle ingå, där man talar om matens påverkan på kroppen men att man då undviker ämnet bantning.

Rapporterna talar ett klart språk och de säger att motion är viktigt, inte minst för utveckingen för ungdomarna. Att motionera sätter igång processer i hjärnan som gör att vi mår och känner oss bättre. Med den känslan i kroppen är det då enklare att koncentrera sig och utföra det annars påfrestande skolarbetet och såhär står det i Brännpunkt på SvD:

Rapporter i mängder talar om sämre psykisk och fysisk hälsa och sämre skolresultat. Ändå väljer de flesta kommuner fortfarande att blunda för de goda effekter som regelbunden daglig motion har.

Om vi fokuserar på att få friska ungdomar i skolorna så kommer automatiskt betygen att höjas. Det gäller bara att finna rätt balans, viss ungdomar vill av olika anledningar inte motionera tillsammans med sina kamrater och då är det en bra idé att fånga upp dessa ungdomar och se vart problemet ligger. Det kan vara ett pinsamt problem som de kanske inte vill prata om men det kan också vara något betydligt enklare än så, anpassa sig efter behovet och de olika individerna så ska det inte vara så stora problem.